Contact: +91 96 4227 33 00

About Us

Browse Products

Our Products


ZIPRASIDONE

ZIPRASIDONE

Impurity:ZIPRSIDONE Related Compound A

Chemical Name:1-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)piperazine

ZIPRASIDONE

ZIPRASIDONE

Impurity:ZIPRSIDONE Related Compound B

Chemical Name:(5-(2-(4-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)ethyl)-6-chloroindoline-2,3-dione

ZIPRASIDONE

ZIPRASIDONE

Impurity:ZIPRASIDONE Related Compound D

Chemical Name:3-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)-5-(2-(4-(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)ethyl)-6-chloroindolin-2-one

ZIPRASIDONE

ZIPRASIDONE

Impurity:ZIPRASIDONE OPEN RING IMPURITY

Chemical Name:[2-Amino-5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-4-chlorophenyl]acetic Acid Sodium Salt

ZIPRASIDONE

ZIPRASIDONE

Impurity:ZIPRASIDONE Impurity

Chemical Name:6-Chloro-5-(2-chloroethyl)oxindole