Tolfenamic Acid Impurities

  • Tolfenamic Acid EP Impurity A

  • Impurity: Tolfenamic Acid EP Impurity A
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: 2-chlorobenzoic acid
  • TTolfenamic Acid EP Impurity B

  • Impurity: Tolfenamic Acid EP Impurity B
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: 3-chloro-2-methylaniline