Clenbuterol Impurities

 • Clenbuterol Impurities

 • Impurity: Clenbuterol-EP Impurity B
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 1-(4-Amino-3,5-dichloro-phenyl)-2-tert- butylamino-ethanone
 • Clenbuterol Impurities

 • Impurity: Clenbuterol-EP Impurity C
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 1-(4-Amino-3,5-dichloro-phenyl) ethanone
 • Clenbuterol Impurities

 • Impurity: Clenbuterol-EP Impurity D
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 4-Amino acetophenone
 • Clenbuterol Impurities

 • Impurity: Clenbuterol-EP Impurity E
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 1-(4-Amino-3,5-dichloro-phenyl)-2-bromo- ethanone
 • Clenbuterol Impurities

 • Impurity: Clenbuterol-EP Impurity F
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 1-(4-Amino-3,5-dichloro-phenyl)-2-tert-butyl-amino-ethanol