Colesevelam Impurities

 • Colesevelam Impurities

 • Impurity: Aminoquat Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 6-amino-N,N,N-trimethylhexan-1-aminium bromide
 • Colesevelam Decylaminoquat Impurity

 • Impurity: Decylaminoquat Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 6-decylamino-N,N,N-trimethylhexan-1-aminium bromide
 • Colesevelam Impurities

 • Impurity: Methoxyquat Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 6-methoxy-N,N,N-trimethylhexan-1-aminium bromide
 • Colesevelam Impurities

 • Impurity: Bromoquat Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: Bromo Hexyl Tri Methyl Ammonium Bromide
 • Colesevelam Decylamine Impurities

 • Impurity: Decylamine Hydrochloride Impurities
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: Decylamine Hydrochloride
 • Dihexyl Aminoquat Impurity

 • Impurity: Dihexyl Aminoquat Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: Amino (Dihexyl) Quat Hydrobromide
 • Colesevelam Impurities

 • Impurity: 1,6-Dibromohexane Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 1,6-Dibromohexane
 • Colesevelam Impurities

 • Impurity: Hydroxyquat Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: Hydroxyquat Impurity
 • Colesevelam Impurities

 • Impurity: Hexamethylhexane-1,6-diaminium Br
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: Hexamethylhexane-1,6-diaminium Br