Doxycycline Impurities

 • Doxycycline Impurities

 • Impurity: Doxycycline EP Impurity C
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: Chemical Name : (4R,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,10,12,12apentahydroxy6methyl1,11dioxo1,4,4a,5,5a,6,11,12aoctahydrotetracene-2-carboxamide (4-epidoxycycline)
 • Doxycycline Impurities

 • Impurity: Doxycycline EP Impurity F
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 4S,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-2-acetyl-4-(dimethylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-4a,5a,6,12a-tetrahydrotetracene-1,11(4H,5H)-dione
 • Doxycycline EP Impurity F

 • Impurity: Doxycycline EP Impurity F
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 4S,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-2-acetyl-4-(dimethylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-4a,5a,6,12a-tetrahydrotetracene-1,11(4H,5H)-dione
 • Doxycycline Impurities

 • Impurity: Doxycycline Ep Impurity A ( 6-Epi Doxycycline)
 • CAS No: 3219-99-6
 • Chemical Name: (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide
 • Doxycycline Impurities

 • Impurity: Doxycycline Ep Impurity B
 • CAS No: 914-00-1
 • Chemical Name: (4S,4aR,5S,5aR,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide
 • Doxycycline Impurities

 • Impurity: Doxycycline Ep Impurity C (4-Epidoxycycline)
 • CAS No: 6543-77-7
 • Chemical Name: (4R,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide(4-Epidoxycycline)
 • Doxycycline Impurities

 • Impurity: Doxycycline Ep Impurity D (4-epi-6-epidoxycycline)
 • CAS No: 97583-08-9
 • Chemical Name: (4R,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide (4-epi-6-epidoxycycline)
 • Doxycycline Impurities

 • Impurity: Doxycycline Ep Impurity E (oxytetracycline)
 • CAS No: 79-57-2
 • Chemical Name: (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS) -4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy -6-methyl-1,12-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,12,12a-octahydrotetracene -2-carboxamide
 • Doxycycline Impurities

 • Impurity: Doxycycline Ep Impurity F (2-acetyl-2-decarbamoyldoxycycline)
 • CAS No: 122861-53-4
 • Chemical Name: (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aS)-2-Acetyl-4-(dimethylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-4a,5a,6,12a-tetrahydrotetracene-1,11(4H,5H)-dione(2-acetyl-2-decarbamoyldoxycycline)