Levomepromazine Maleate Impurities

  • Levomepromazine Maleate - EP Impurity A

  • Impurity: Levomepromazine Maleate - EP Impurity A
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: 2-methoxyphenothiazine