Mesalazine Impurities

 • Mesalazine EP Impurity A

 • Impurity: Mesalazine EP Impurity A
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 4-aminophenol
 • Mesalazine EP Impurity B

 • Impurity: Mesalazine EP Impurity B
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 3-aminophenol
 • Mesalazine EP Impurity C

 • Impurity: Mesalazine EP Impurity C
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 2-aminophenol
 • Mesalazine EP Impurity D

 • Impurity: Mesalazine EP Impurity D
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 3-aminobenzoic acid
 • Mesalazine EP Impurity E

 • Impurity: Mesalazine EP Impurity E
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 4-amino-2-hydroxybenzoic acid (4-aminosalicylic acid)
 • Mesalazine EP Impurity F

 • Impurity: Mesalazine EP Impurity F
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 3-amino-2-hydroxybenzoic acid (3-aminosalicylic acid)
 • Mesalazine EP Impurity G

 • Impurity: Mesalazine EP Impurity G
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 2,5-dihydroxybenzoic acid
 • Mesalazine EP Impurity H

 • Impurity: Mesalazine EP Impurity H
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 2-hydroxybenzoic acid (salicylic acid)
 • Mesalazine EP Impurity I

 • Impurity: Mesalazine EP Impurity I
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 2-hydroxy-5-(phenyldiazenyl)benzoic acid
 • Mesalazine EP Impurity L

 • Impurity: Mesalazine EP Impurity L
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 2-chlorobenzoic acid
 • Mesalazine EP Impurity J

 • Impurity: Mesalazine EP Impurity J
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 3,5-diamino-2-hydroxybenzoic acid (diaminosalicylicacid)
 • Mesalazine EP Impurity k

 • Impurity: Mesalazine EP Impurity k
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: aniline
 • Mesalazine EP Impurity M

 • Impurity: Mesalazine EP Impurity M
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 2-chloro-5-nitrobenzoic acid
 • Mesalazine EP Impurity N

 • Impurity: Mesalazine EP Impurity N
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
 • Mesalazine EP Impurity O

 • Impurity: Mesalazine EP Impurity O
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 4-aminobenzenesulfonic acid