Nimesulide Impurities

 • Nimesulide EP Impurity C

 • Impurity: Nimesulide EP Impurity C
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 2-phenoxyaniline
 • Nimesulide EP Impurity D

 • Impurity: Nimesulide EP Impurity D
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 4-nitro-2-phenoxyaniline
 • Nimesulide EP Impurity A

 • Impurity: Nimesulide EP Impurity A
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: N-(2,4-dinitro-6-phenoxyphenyl)methanesulphonamide
 • Nimesulide EP Impurity B

 • Impurity: Nimesulide EP Impurity B
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: N-(2-phenoxyphenyl)methanesulphonamide
 • Nimesulide EP Impurity E

 • Impurity: Nimesulide EP Impurity E
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: N,N-bis(methylsulphonyl)-2-phenoxyaniline
 • Nimesulide EP Impurity F

 • Impurity: Nimesulide EP Impurity F
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: N,N-bis(methylsulphonyl)-4-nitro-2-phenoxyaniline