Pramipexole Impurities

 • Pramipexole-Pramipexole Related Compound A (EP-A)

 • Impurity: Pramipexole-Pramipexole Related Compound A (EP-A)
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: (S)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
 • Pramipexole-EP Impurity B

 • Impurity: Pramipexole-EP Impurity B
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: (S)-2-Amino-6-propionamido tetrahydro benzothiazole
 • Pramipexole-Pramipexole impurity C (Pramipexole R isomer)

 • Impurity: Pramipexole-Pramipexole impurity C (Pramipexole R isomer)
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: (R)-4,5,6,7-tetrahydro-N6-propyl-2,6-benzothiazolediamine((R)-Pramipexole)
 • Pramipexole-Pramipexole Disubstituted Impurity

 • Impurity: Pramipexole-Pramipexole Disubstituted Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: (6S)-N,N-dipropyl-4, 5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
 • Pramipexole Impurities

 • Impurity: Pramipexole EP Impurity C
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: Pramipexole EP Impurity C
 • Pramipexole Impurities

 • Impurity: Pramipexole EP Impurity C
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: Pramipexole EP Impurity C