Sugammadex Impurities

 • Sugammadex Impurities

 • Impurity: Sugammadex Di sulfide Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: Heptakis(6-S-(2-carboxy ethyl)-6-thio)-mono(6-S-(2-carboxy ethyl) -6-disulfide) cyclomalto octaose M. F.: C72H112O48S9 Mol. Wt.: 2034.22
 • Sugammadex Impurities

 • Impurity: Sugammadex Diasteromer-I
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: Heptakis (6-S- (2-carboxyethyl) -6-thio) -mon (6-S- (2-carboxyethyl)sulfinyl) cyclomaltooctaose M. F.: C72H112O49S8 Mol. Wt.: 2018.15
 • Sugammadex Impurities

 • Impurity: Sugammadex Diasteromer-II
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: Heptakis (6-S- (2-carboxyethyl) -6-thio) -mon (6-S- (2-carboxyethyl)sulfinyl) cyclomaltooctaose M. F.: C72H112O49S8 Mol. Wt.: 2018.15
 • Sugammadex Impurities

 • Impurity: Sugammadex Mercapto Dimer Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: Sugammadex Mercapto Dimer Impurity M. F: C138H200Na14O92S14 Mol. Wt.: 4165.97
 • Sugammadex Impurities

 • Impurity: Sugammadex Thiol Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: Heptakis(6-S-(2-carboxyethyl)-6-thio)-mono(6-S-(Monothiol) cyclomaltooctaose M. F.: C69H108O46S8 Mol. Wt.: 1930.09
 • Sugammadex Impurities

 • Impurity: Sugammadex Mono Hydroxy Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G-Heptakis-S-(2-carboxyethyl)-6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G-heptathio-y-Cyclodextrin M. F.: C69H108O47S7 Mol. Wt.: 1914.02
 • Sugammadex Impurities

 • Impurity: Sugammadex Mono Chloro Impurity (1.28 RRT)
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: Heptakis(6-S-(2-carboxyethyl)-6-thio)-mono(6-S-chloro)cyclomaltooctaose M. F.: C69H107ClO46S7 Mol. Wt.: 1932.47